Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК За искажување интерес за менаџирање со опрема за авантуристички туризам во Бислимска Клисура Локална акциска група за рурален развој АБЕР 2015, с. Старо Нагоричане има потреба од економски оператори кои ќе работат со опрема за авантуристички туризам на локацијата Бислимска Клисура во с. Пчиња. Станува збор за комплетна опрема за качување по карпиContinue reading “Јавен повик”

Сојуз на здруженија за рурален развој – Мрежа на ЛАГови

Одржливиот  рурален развој  овозможува генерирање на економски раст, постигнување на социјална благосостојба, спроведување на грижа за животната средина и заедничка соработка за подобар свет. Одржливиот  рурален развој е пат кон иднината!