Design a site like this with WordPress.com
Get started

Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК За искажување интерес за менаџирање со опрема за авантуристички туризам во Бислимска Клисура Локална акциска група за рурален развој АБЕР 2015, с. Старо Нагоричане има потреба од економски оператори кои ќе работат со опрема за авантуристички туризам на локацијата Бислимска Клисура во с. Пчиња. Станува збор за комплетна опрема за качување по карпиContinue reading “Јавен повик”

Сојуз на здруженија за рурален развој – Мрежа на ЛАГови

Одржливиот  рурален развој  овозможува генерирање на економски раст, постигнување на социјална благосостојба, спроведување на грижа за животната средина и заедничка соработка за подобар свет. Одржливиот  рурален развој е пат кон иднината!