Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК За искажување интерес за менаџирање со опрема за авантуристички туризам во Бислимска Клисура Локална акциска група за рурален развој АБЕР 2015, с. Старо Нагоричане има потреба од економски оператори кои ќе работат со опрема за авантуристички туризам на локацијата Бислимска Клисура во с. Пчиња. Станува збор за комплетна опрема за качување по карпиContinue reading “Јавен повик”

Поддршка за ублажување на социо-економските последици од влијанието на Ковид-19 за најранливите групи граѓани

Кризата предизвикана од епидемијата на КОВИД-19 сериозно ги погоди сите сегменти на општеството и сите граѓани, но сепак диспропорционално поголем ефект и штета се предизвикани кај обесправените групи, жените и маргинализираните заедници. Со цел да се ублажат социо-економските последици од влијанието на Ковид-19 за ранливите групи, Фондацијата Отворено општество – Македонија обезбеди 148.000 долари локалнаContinue reading “Поддршка за ублажување на социо-економските последици од влијанието на Ковид-19 за најранливите групи граѓани”

Сојуз на здруженија за рурален развој – Мрежа на ЛАГови

Одржливиот  рурален развој  овозможува генерирање на економски раст, постигнување на социјална благосостојба, спроведување на грижа за животната средина и заедничка соработка за подобар свет. Одржливиот  рурален развој е пат кон иднината!