Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК


За искажување интерес за менаџирање со опрема за авантуристички туризам во Бислимска Клисура

Локална акциска група за рурален развој АБЕР 2015, с. Старо Нагоричане има потреба од економски оператори кои ќе работат со опрема за авантуристички туризам на локацијата Бислимска Клисура во с. Пчиња. Станува збор за комплетна опрема за качување по карпи ( 60 стази/насоки и 1 Виа Ферата), 16 планински велосипеди, 6 електрични велосипеди, 1 рафтинг чамец, 15 кајаци и 2 АТВ мотори. Ги покануваме сите заинтересирани странки да ја посетат локацијата на ден 31.08.2020 (понеделник) во 09:00h., откако претходно ќе се пријават на мејл: lagaber2015@gmail.com. Посетата е предуслов за доставување на предлог бизнис план за менаџирање на опремата кој треба да се достави на погоре наведената е – мејл адреса најдоцна до 09.09.2020 до 09:00h. Селекција на заинтересираните оператори ќе се изврши најдоцна до 16.09.2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: