Design a site like this with WordPress.com
Get started

ПОЧЕТНА

Одржливиот  рурален развој  овозможува генерирање на економски раст, постигнување на социјална благосостојба, спроведување на грижа за животната средина и заедничка соработка за подобар свет. Одржливиот  рурален развој е пат кон иднината!

Мрежата на Локални Акциони Групи како сојуз е формирана 2018 и обединува 8 Локални акциони групи во Македонија. ЛАГовите и Мрежата на ЛАГови се чадор организациии кои што ги имплементираат ЛИДЕР иницијативите во руралните средини

  МРЕЖАТА НА ЛАГови  ги обединува носителите на промени водени според ЛИДЕР програмата на Европската Унија за спроведување на проекти за рурален развој на локално ниво со цел ревитализација на  руралните подрачја и создавање на нови работни места.

%d bloggers like this: