ДОКУМЕНТИ

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp


ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИ УСЛОВ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛАГ

Click to access %D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%2089%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20(6).pdf

%d bloggers like this: